Binnengebied Zwijndrecht

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en landschapsontwerp voor de omgeving Binnenplein te Zwijndrecht.

locatie: Zwijndrecht

opdrachtgever: Gemeente Zwijndrecht

ism: BRUT architecture and urban design

prijzen: 1ste laureaat Open Oproep

Basis van het ontwerp is de vernatuurlijking van de Heilige Geestbeek die het natuurlijke deel van het park vorm geeft. Regenwater (van verschillende zijstraten) krijgt er de kans te infiltreren, aan de hand van lichte uitgravingen wordt meer ruimte voor water voorzien en worden overgangen gecreëerd. Op basis van de gemonitorde grondwaterpeilen werd dit gedetailleerd bepaald. Het westelijk deel van het Binnenplein krijgt dan ook een heel natuurlijke invulling. Verschillende natuurlijke spelaanleidingen zijn geënt op de beek waardoor een spellandschap ontstaat. De bestaande waardevolle beplantingen worden maximaal geïntegreerd in het nieuwe landschappelijke ontwerp, de nodige wegenis wordt ernaar aangepast. Drie nieuwe parktoegangen zorgen voor maximale aanhaking op de omliggende wijken.

De hardere recreatie (speeltuin, skatepark en basketbalplein) en eventuele nieuwe woonontwikkeling op langere termijn, zijn gelegen aan oostelijke kant van het Binnenplein. Hier is een aantal functionele doorsteken gelegen: het administratief centrum met bibliotheek en de gemeentelijke sporthal zijn twee heel prominente gebouwen in het gebied. Door de landschappelijke taal door te trekken over het gehele plangebied, tot op de trappen van het administratief centrum en de vormgeving van het skatepark, is het mogelijk ook deze gebouwen landschappelijk te integreren. Het gebruik van open grachten en andere landschappelijke structuren (bomenrijen, solitaire bomen, houtkanten, e.d.) is daarbij een essentieel ontwerp-component.

Het ontwerp zet maximaal in op zachte modi en duurzame mobiliteit. Het parkeren wordt in de randen opgelost, zo dicht mogelijk bij de ontsluiting, in twee compacte parkings. Zo ontstaat er een autoluw binnengebied, waar we een fijnmazig netwerk van paden voorzien om het binnengebied goed te verknopen met de dorpskern van Zwijndrecht.

Het masterplan werd in de zomer 2021 door de gemeente goedgekeurd na een aantal (online) participatiemomenten. De input van deze participatie is verwerkt en verder vertaald in het landschappelijk ontwerp waarvoor in het najaar 2021 een omgevingsvergunningsdossier zal worden ingediend.

Binnengebied Zwijndrecht

Deze landschappelijke structuur creëert een samenhangend binnengebied met een uniforme beeldkwaliteit en definieert enkele zones die flexibel invulbaar zijn.

deel dit project

deel dit

facebook
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp