De Ideale Woning Berchem

Ontwerp van de publieke ruimte voor sociale dienstverleningscluster Open Huis te Berchem.

locatie: Berchem

opdrachtgever: sociale dienstverleningscluster Open Huis

ism: HUB architecten, RCR, UTIL,

Daidalos Peutz en Kasper De Vos

prijzen: 1ste laureaat Open Oproep

Het ontwerpvoorstel is gestructureerd rond de begrippen tuin-thuis-huis. Deze beschrijven een soepel speelveld waarbinnen de publieke aansluiting op de wijk zich bevindt, waar ruimte is gemaakt voor ontmoeting en nieuwe modellen worden ontwikkeld voor werken en samenwerken.

De site wordt toegankelijk, en voorbereid voor meervoudig gebruik.

De aanleg van buitenkamers en architectuur van de gebouwen gaan hand in hand, ze zijn gericht op het maken van een overgang tussen de meer formele straatzijde en de meer informele tuinzijde. Alle gebouwen en functies hebben een adres aan de buitenkamers. Dit organiseert collectiviteit. Beplanting en verharding lopen door elkaar. Ze nemen in belang van mekaar over in afstemming van het gebruik. Bestaande bomen bleven bewaard en werden aangevuld met nieuwe bomengroepen, de beplanting is gericht op de versterking van biodiversiteit, speeluitdaging en extensief onderhoud.

De tuin is het hart, de gebouwen zijn huizen. Beide vullen mekaar aan. De buitenkamers zijn een samenhangend geheel, maar zorgen tevens voor een gevarieerde beleving

deel dit project

deel dit

facebook
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp