Jeugdsite Eernegem

Een parkachtige omgeving waarbinnen verschillende functies hun plek vinden.

locatie: Eernegem

opdrachtgever: Gemeente Eernegem

ism: Raamwerk en Robuust ao

prijzen: 1ste laureaat WIN-vorm

status: aanbesteding

De site heeft als geheel een heel groot potentieel.
Een parkachtige omgeving waarbinnen verschillende functies hun plek vinden.

Dit geheel is nu een beetje onsamenhangend en de verbindingen zijn niet echt veilig.
De ruimte tussen de sporthal en het speelpark is bijna volledig verhard en wij denken dat dit niet echt nodig is. Door via de toegang van de voetbalvelden de bevoorrading, en brandweerdoorsteek, te voorzien, kan de wegenis tussen het park en de parking een paadje worden.

Het grootste nadeel nu is de doorsteek richting containerpark.
Door op de plek met de kortst mogelijke tussenafstand een brugje te creëren ontstaat een veilige oversteek en in combinatie met een brede verhoogde verkeersdrempel, een duidelijk signaal voor de autobestuurder om traag te rijden.

De villa wordt een structuur, waar de gocarts hun plek vinden, waarrond een stuk beton wordt gegoten. Samen met de bestaande beton is er zo een ruime droge/propere speelzone gecreëerd, een plek om te rijden met de gocarts en als krijtzone.

Tussen de bestaande loods/nieuw gebouw en villa wordt een onregelmatige vorm uitgewerkt.

Er zijn uitsparingen met haagstructuren en bloeiende vaste planten die mee de richting aangeven voor de bezoekers. Deze groenstructuren markeren de verbinding tot aan de toegang van de sporthal.
Twee langwerpige wadi’s creëren een bloeiend beeld en tijdens geschikte momenten worden deze een spelelement.

Ook worden er twee paden gecreëerd, een houten pad en een pad met herbruik borduren,  die door de (grotere) kinderen zelf worden aangelegd.

Door al deze maatregelen wordt deze site één vrolijk groen geheel, op maat van de gebruikers.

Tussen de bestaande loods/nieuw gebouw en villa wordt een onregelmatige vorm uitgewerkt.

deel dit project

deel dit

facebook
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp