Nieuw Leuven

Bij het project Nieuw Leuven aan de Vaartkom-Zuid kregen en krijgen we de kans om ontharding, infiltratie en diversiteit op grote schaal toe te passen.

locatie: Leuven

opdrachtgever: LGV projectontwikkeling

ism: ARA

status: uitwerking plannen

Gelegen op de site van de oude Minckelersparking in Leuven komt er binnenkort een nieuwe, groene woonwijk. De vervallen, oude gebouwen maken plaats voor een nieuwe, levendige buurt met groot groen binnengebied. De verkeersvrije parkstraat is het centrale element in het ontwerp en vormt het verlengde van de trage weg langs de Vunt (die uitmondt in De Dijle). In het project krijgen we de kans om ontharding, infiltratie en diversiteit aan groen op grote schaal toe te passen.

De bebouwing is gesitueerd langs deze centrale parkstraat. Deze is variabel in breedte en verbindt verschillende parksferen doorheen het gebied met speelelementen, landschappelijke bosjes, e.d. Het landschappelijk ontwerp is natuurlijk, uitbundig en uitnodigend. De toekomstige bewoners zullen er zich dan ook thuis voelen en ook de buurt zal deze missing link tussen de ring (R23) en Sint-Maartens dal (richting centrum Leuven) vaak gebruiken.

Aansluitend aan het project wordt het ontwerp uitgebreid door een ingebuisd deel van de Vunt terug open te maken.

Nieuw Leuven

Een royaal groen binnengebied die een welkom uitstraalt voor de ganse buurt door het creëren van een vrolijk landschap.

deel dit project

deel dit

facebook
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp