Eilandtuin Meise

Het eiland is meer dan een geïsoleerd stuk park omgeven door water. Het is een soort landschap- pelijk parkobject, zichtbaar vanuit verschillende zichtassen rond de vijver en vanuit het kasteel. Het verbeeldt ook de spanning tussen afstand en ontdekking, een soort passionele relatie met de oever. 

locatie: Plantentuin, Meise

opdrachtgever: Plantentuin Meise

ism: Gijs Van Vaerenbergh

Atelier Ruimtelijk Advies, Plantentuin Meise

Naast de ruimtelijke context, is de inhoudelijke context van de Engelse Landschapstuin richting- gevend in deze visie. Het romantische concept van een eiland (afzondering, exotisme, ruwheid, Robinson Crusoë,…) leidt ons tot het creëren van een gesloten moerastuin, waar je ‘binnen’ moet stappen. Eens op het eiland wordt de dichte, volle begroeiing afgewisseld met buitenkamers en open plekken, mysterieuze ruimtes waar je even weg bent van de open structuur en zichtassen van de Plantentuin.
Het resultaat is een geclusterde, samenhangen- de eilandengroep (archipel) met een diversiteit aan poelen en kreken geworden. Door te variëren in het bodempeil van de verschillende waterpar- tijen, ontstaat een diversiteit aan biotopen, passend bij de hydrologische condities. Een habitat voor een ruime collectie water- en oeverplanten.
De wandeling wordt opgevat als een sculpturaal pad, zowel in materialiteit als in vorm. De link met de romantische tijdsgeest en de ambitie van de Plantentuin om een bijzondere ruimte te maken, motiveerde ons om een herinterpretatie te doen van het klassieke vlonderpad.

Het eiland is een metafoor voor het exotische, het afgezonderde, iets wat in de engelse land- schapstuin een prominent thema was.

deel dit project

deel dit

facebook
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp