Zenne Halle

De inrichting van de Zenneterrassen is een gezamenlijk project van de Vlaamse Milieumaatschappij, de stad Halle, de provincie Vlaams-Brabant en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.

locatie: Halle

opdrachtgever: stad Halle

voor: Vlaamse Milieumaatschappij, de stad Halle,

de provincie Vlaams-Brabant en

Regionaal Landschap Pajottenland

& Zennevallei.

ism: dertien12

Het project maakt onderdeel uit van een brede toekomstvisie om de blauw-groene dooradering van steden en gemeenten vorm te geven. Doordat ten opzichte van een paar decennia geleden de waterkwaliteit sterk verbetert is, loont het terug de moeite om trots te zijn op de Zenne die onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van de stad Halle. Het is hoog tijd om de Zenne terug beleefbaar te maken voor iedereen.
In totaal zijn er drie Zenneterrassen.
Het eerste terras is gesitueerd aan de Leide vlakbij de campus Vondel van het Heilig-Hart & College. Aan de hand van speels opgestelde ronde betonnen stapstenen daalt de bezoeker af tot vlak aan het water.
Het tweede terras is gelegen in het Albertpark zelf aan dezelfde campus. Bovenaan is een rond terras voorzien waar kleine evenementen kunnen plaatsvinden: het werd als een klein klaslokaal opgevat dat over de rivier uitkraagt met ook een mooi uitzicht. Via een trap kan men verder afdalen tot vlak aan het water.
Het derde terras is gelegen aan de Eizingenmolen in Buizingen. Speels opgestelde ronde betonnen stapstenen leiden de bezoeker tot aan een komvormig terras op het water.
Bij de drie verschillende interventies is steeds rekening gehouden met twee aspecten: een heel toegankelijk en makkelijk bereikbaar onderdeel van de terrassen en daarnaast een meer avontuurlijk deel dat soms onderwater zal staan. De spontane oeverbeplanting zal het op termijn overnemen waardoor een heel natuurlijk geheel zal ontstaan.

Speels opgestelde ronde betonnen stapstenen leiden de bezoeker tot aan een komvormig terras op het water.

deel dit project

deel dit

facebook
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp